Stacja narciarska

TRASY

1 Buczynka – Kamienna : długość 2500m, różnica poziomów 384m – trasa naśnieżana
1a Solisko – Kamienna : długość 730m, różnica poziomów 160m – trasa naśnieżana i oświetlona
2 i 2′ Solisko – Kamienna – Baba : długość 710m, różnica poziomów 143m – trasa naśnieżana i oświetlona
3 Solisko – Kamienna – stok sportowy : długość 730m, różnica poziomów 160m
4 Buczynka – Hala Szczawiny : długość 1800m, różnica poziomów 31m
5 Pilsko – Hala Szczawiny : długość 3364m (1800m+1564m), różnica poziomów 700m
5a Pilsko – Hala Miziowa : długość 800m, różnica poziomów 200m
6 Kopiec – Hala Miziowa- Buczynka : długość 2100m (600m+1500m), różnica poziomów 304m

WYCIĄGI

Kolej 4-osobowa Jontek-Buczynka : długość 1500m , różnica poziomów 298m
Kolej 4-osobowa Kamienna-Solisko : długość 700m , różnica poziomów 160m
Kolej 2-osobowa Polana Strugi-Hala Szczawiny : długość 1564m , różnica poziomów 267m
V, VI podwójny równoległy wyciąg orczykowy Hala Szczawiny-Hala Miziowa : długość 913m, różnica poziomów 234m
VII wyciąg orczykowy Hala Miziowa-Pilsko : długość 670m, różnica poziomów 198m
Wyciąg talerzykowy Hala Miziowa-Kopiec: długość 430m, różnica poziomów 108m
IX I IX’ wyciąg talerzykowy “Płaj”: długość 80m+180m, różnica poziomów 28m

Kamienna-Solisko

nieczynne

Jontek-Buczynka

nieczynne

Strugi-Szczawiny

nieczynne

Hala Szczawiny- Hala Miziowa

nieczynne

Hala Miziowa - Pilsko

nieczynne

Buczynka - Płaj

nieczynne

Hala Miziowa - Kopiec

nieczynne

Kasa Jontek

nieczynne

Kasa Buczynka

nieczynne

Kasa Kamienna

nieczynne

Kasa Strugi

nieczynne

Kasa Hala Miziowa

nieczynne

Cennik sezon 2020 / 2021

Dla naszych gości rabatu na karnety narciarskie

 • Karnet 2* **godziny 50 zł.
 • Karnet 2* **godziny ulgowy 45 zł.
 • Karnet 4* **godziny 80 zł.
 • Karnet 4* **godziny ulgowy 75 zł.
 • Karnet poranny 8:00 – 12:00 75 zł.
 • Karnet poranny 8:00 – 12:00 ulgowy 70 zł.
 • Karnet popołudniowy 12:00 – 16:00 75 zł.
 • Karnet popołudniowy 12:00 – 16:00 ulgowy 70 zł.
 • Karnet wieczorny 16:30 – 20:00 40 zł.
 • Karnet wieczorny 16:30 – 20:00 ulgowy 35 zł.
 • Karnet dzienny ** (8:00 – 16:00) 115 zł.
 • Karnet dzienny ** (8:00 – 16:00) ulgowy 105 zł.
 • Karnet 2-dniowy ** (8:00 – 20:00) 205 zł.
 • Karnet 2-dniowy ** (8:00 – 20:00) ulgowy 185 zł.
 • Karnet 3-dniowy ** (8:00 – 20:00) 285 zł.
 • Karnet 3-dniowy ** (8:00 – 20:00) ulgowy 255 zł.
 • Karnet 4-dniowy ** (8:00 – 20:00) 365 zł.
 • Karnet 4-dniowy ** (8:00 – 20:00) ulgowy 325 zł.
 • Karnet 5-dniowy ** (8:00 – 20:00) 440 zł.
 • Karnet 5-dniowy ** (8:00 – 20:00) ulgowy 390 zł.
 • Karnet 6-dniowy ** (8:00 – 20:00) 500 zł.
 • Karnet 6-dniowy ** (8:00 – 20:00) ulgowy 450 zł.
 • Karnet rodzinny 2+1 / 5h * ** 225 zł.
 • Karnet rodzinny 2+2 / 5h * ** 300 zł.
 • 1 wyjazd turystyczny “Strugi - Szczawiny” 15 zł.
 • 1 zjazd turystyczny "Szczawiny - Strugi" 10 zł.

* czas liczony od pierwszego odbicia
** przerwa techniczna przygotowanie trasy 16.00 – 16.30

Dzieci do lat 5, poniżej 120cm wzrostu (z kaskiem i założonymi nartami) są uprawnione do bezpłatnego przejazdu przez wyznaczone bramki, wyłącznie z opiekunem powyżej 18 lat, posiadającym SKI – PASS

Zakup karnetu jest jednoznaczny z zapoznaniem się z postanowieniami niniejszego regulaminu oraz jego akceptacją.

POSTANOWIENIA OGÓLNE

 1.  Karnet można nabyć we wszystkich kasach ośrodka narciarskiego „PILSKO”. Karnety czasowe uprawniają do korzystania ze wszystkich kolei i wyciągów narciarskich „PILSKO” w Korbielowie.Godziny otwarcia poszczególnych kolei i wyciągów różnią się i mogą ulec zmianie w trakcie trwania sezonu.
 2. Karnety działają w godzinach otwarcia poszczególnych kolei i wyciągów narciarskich.
 3. Karnet czasowy, ważny jest na okres lub termin, na który został wykupiony, przy czym czas rozpoczęcia odliczania terminu, to pierwsze użycie Karnetu na którymkolwiek czytniku w ośrodku narciarskim „PILSKO”.
 4. Dla poszczególnych urządzeń wyciągowych i kolei w ośrodku narciarskim, funkcjonują blokady czasowe dla Karnetów terminowych (czasowych) uniemożliwiające korzystanie z karnetu więcej niż jednej osobie.
 5. Za Karnet jest pobierana kaucja zwrotna w wysokości 10zł. Kaucję za karnet można otrzymać po jego zwrocie w kasach ośrodka do końca sezonu narciarskiego tj. 20 kwietnia następnego roku.
 6. Za sezon uważa się okres od 5 grudnia do 20 kwietnia następnego roku (zastrzega się zmianę terminu w zależności od warunków atmosferycznych).
 7. Przed rozpoczęciem korzystania z urządzeń technicznych ośrodka i zakupieniem Karnetu klient zobowiązany jest do zapoznania się z Regulaminem oraz innymi Regulaminami Stacji Narciarskiej obowiązującymi w ośrodku narciarskim”PILSKO”.
 8. W przypadku, gdy kupujący Karnet chce otrzymać fakturę VAT, zobowiązany jest on poinformować o tym sprzedawcę przed dokonaniem zakupu i podać numer NIP nabywcy.

ULGI I RABATY

 1. Grupom liczącym min. 20 osób przysługują rabaty na Karnety po wcześniejszym uzgodnieniu z kasą główną Ośrodka Narciarskiego „PILSKO”. Podstawą do udzielenia zniżki jest dostarczenie dokumentu potwierdzającego grupę zorganizowaną. (Kasa główna „JONTEK” – tel. 604144823, 785010640, e-mail: recepcja@pilsko.org).
 2. Dzieci do lat 5, poniżej 120cm wzrostu (z kaskiem i założonymi nartami) są uprawnione do bezpłatnego przejazdu wyłącznie z opiekunem posiadającym ważny Karnet. Oferta dotyczy wyłącznie kolei krzesełkowych – wyciągi narciarskie są z niej wyłączone.
 3. Karnet ulgowy przysługuje: dzieciom i młodzieży do ukończenia 15-tego roku życia oraz seniorom, którzy ukończyli 65 lat. Karnety ulgowe wydawane są na podstawie okazania dokumentu stwierdzającego wiek i umożliwiającego identyfikację uprawnionego.

ZWROTY I REKLAMACJE

 1. Po wydaniu Karnetu nie ma możliwości zmiany, przedłużenia albo przesunięcia okresu jego ważności.
 2. Kaucję za kartę magnetyczną można odzyskać we wszystkich kasach Ośrodka Narciarskiego „PILSKO”.
 3. W przypadku utraty lub widocznego mechanicznego uszkodzenia karty magnetycznej przez klienta lub zniszczenia karty magnetycznej, kaucja nie podlega zwrotowi.
 4. Zwrot za niewykorzystany czas danego Karnetu jest udzielany w sposób wprost proporcjonalny do wykorzystanego czasu na podstawie paragonu fiskalnego, potwierdzenia zapłaty za karnet, dokonany kartą płatniczą, zapisu na karcie magnetycznej, w kasie głównej Ośrodka Narciarskiego „PILSKO”. Zwrot jest możliwy:
  – w przypadku przestoi wszystkich kolei i wyciągów narciarskich trwających ponad 1 godzinę,
  – w przypadku choroby lub wypadku uniemożliwiającego dalsze korzystanie z kolei lub wyciągów narciarskich na podstawie zaświadczenia lekarskiego lub protokołu wypadkowego GOPR.

KORZYSTANIE Z BRAMEK

 1. Karnet należy włożyć do kieszeni umiejscowionej po lewej stronie ubioru, w zasięgu anteny bramki.
 2. Przedmioty mogące zakłócać odczyt karnetu, ( np. telefony komórkowe, kluczyki samochodowe, karty płatniczej,kredytowe itp.) należy umieścić po prawej stronie ubioru.
 3. W czasie korzystania z bramek należy posiadać przy sobie tylko jeden karnet. Ośrodek nie ponosi odpowiedzialności za konsekwencje wynikające z nieprzestrzegania tego nakazu.
 4. W polu oddziaływania anteny bramki należy pozostać, aż do momentu, kiedy czytnik potwierdzi termin obowiązywania uprawnień.
 5. Potwierdzenie uprawnienia do przejścia przez bramkę i odczytania karnetu zostanie zasygnalizowane odpowiednim komunikatem na wyświetlaczu czytnika.
 6. Po przejściu przez bramkę na podstawie karnetu terminowego, automatycznie uruchamia się czasowa blokada, uniemożliwiająca korzystanie z tego samego karnetu innym osobom.
 7. Prosimy o zwracanie uwagi na sygnały dźwiękowe i komunikaty wyświetlane na ekranie czytnika bramki.
 8. W przypadku nieprzestrzegania postanowień niniejszego regulaminu oraz regulaminu Ośrodka, łamania zasad Kodeksu Narciarskiego FIS, próby wyłudzenia przejścia, posługiwania się karnetem przez osobę nieuprawnioną, karnet zostanie zablokowany, a posiadaczowi przysługuje prawo tylko i wyłącznie do zwrotu kaucji.

Bezpieczny stok

Drodzy Goście,
Wasze zdrowie i bezpieczeństwo są dla nas najważniejsze. Chcemy, abyście odwiedzając naszą stację narciarską mieli pewność, iż dołożymy wszelkich starań, by zachować wysoki poziom usług przy jednoczesnej dbałości o bezpieczeństwo.

 1. Zachowanie odpowiedniej, bezpiecznej odległości w kolejkach do kas, kolei oraz wyciągów orczykowych. Pamiętaj, zachowaj dystans!
 2. Zapewnienie płynu do dezynfekcji rąk przy kasach, wejściach do toalet oraz do restauracji Kamienna.
 3. Wprowadzenie nakazu zakrywania ust i nosa podczas jazdy kolejami oraz w pomieszczeniach ogólnodostępnych. W tym celu możesz użyć maseczki lub stosowanych powszechnie w sezonie zimowym chust lub buffów.
 4. Zalecanie płatności bezgotówkowej przy zakupie karnetów narciarskich oraz w restauracji Kamienna.
 5. Wprowadzenie odpowiednich, bezpiecznych odległości między stolikami / krzesłami w restauracji Kamienna.
 6. Regularna dezynfekcja stołów, krzeseł, tac, wyparzanie sztućców oraz bieżąca dezynfekcja toalet w restauracji Kamienna.
 7. Systematyczna dezynfekcja powierzchni dotykowych drzwi, klamek, powierzchni lady, poręczy, terminali, włączników światła, itp.
 8. Możliwość zakupu maseczek ochronnych w kasie głównej ON Pilsko.
 9. Bezwzględne przestrzeganie przez pracowników pracy w  maseczkach/przyłbicach/chustach/buffach, rękawiczkach, odzieży ochronnej, częste dezynfekowanie urządzeń, mycie rąk, itp. przez wszystkich pracowników znajdujących się w przestrzeni, w której może nastąpić kontakt z Gośćmi.
 10. Szkolenia pracowników z zachowania szczególnych środków bezpieczeństwa. Prowadzenie kampanii informacyjnej dla personelu dotyczącej zachowania szczególnych środków ostrożności wg zaleceń GIS i WHO.
 11. Mierzenie temperatury przy przyjściu każdego pracownika do pracy, w przypadku stanu podgorączkowego i objawów chorobowych oddelegowanie pracownika do domu.
 12. Zapewnienie płynu do dezynfekcji rąk dla pracowników – łatwo dostępny i widoczny dozownik na zapleczu i w szatniach.
 13. Wprowadzenie dodatkowej dezynfekcji przestrzeni wspólnych pracowników – szatni, kuchni, pomieszczeń socjalnych oraz magazynów. 
 14. Prowadzenie kampanii informacyjnej dla Gości stacji narciarskiej dotyczącej zachowania szczególnych środków ostrożności.
 15. Stosowanie zaleceń wg GIS i WHO, które będą zaleceniami odgórnymi.
  Jeśli potrzebujesz pomocy, lub masz jakiekolwiek pytania odnośnie środków ostrożności, skontaktuj się z nami pod numerem telefonu: 604 144 823 lub mailowo pod adresem:recepcja@pilsko.org

Warunki narciarskie

Trasy narciarskie

Nazwa trasy
Długość [m]
Różnica
poziomów [m]
Warunki
Pokrywa śnieżna [cm]
1 Buczynka-Kamienna 2500 384 zamknięte
1a Solisko – Kamienna 730 160 zamknięte
3 Solisko – Kamienna – stok sportowy 730 160 zamknięte
4 Buczynka – Hala Szczawiny 1800 31 zamknięte
5 Pilsko-Hala Szczawiny -Polana Strugi 3364
(1800+1564)
700 zamknięte
5a Pilsko – Hala Miziowa 800 200 zamknięte
6 Kopiec – Hala Miziowa – Buczynka 2100
(600+1500)
304 zamknięte

Wyciągi narciarskie

Nazwa wyciągu
Typ
Długość [m]
Różnica poziomów [m]
Jontek – Buczynka Kolej 4 osobowa 1456 298
Kamienna – Solisko Kolej 4 osobowa 700 160
Polana Strugi- Hala Szczawiny Kolej 2 osobowa 1564 267
Hala Szczawiny-Hala Miziowa Orczyk 913 234
Hala Miziowa-Pilsko Orczyk 670 198
Hala Miziowa -Kopiec Talerzyk 430 108
„Płaj” Talerzyk 80 + 180 28

Kolej BABA

Kolej 4-osobowa Baba długość 710m różnica poziomów 143m
Trasy narciarskie 2 i 2’ Baba Jaga i Baba Naga

 

 

Komunikat

Dziękujemy za wspólny sezon zimowy.

Do zobaczenia w grudniu!

 

 

Trenuj u Nas

Treningi slalomu i slalomu gigant na stoku sportowym
Kamienna-Solisko dla klubów narciarskich

w godzinach:
8:00-10:30
16:30-19:00

Karnet w cenie 20zł.

Szczegółowe informacje dostępne pod numerem 785 010 640

Szkółka narciarska, przedszkole Dimbo Korbielów

Dimbo to wyjątkowe przedszkole narciarskie zlokalizowane w Korbielowie – przyjazne dla dzieci i lubiane przez rodziców. Jako szkółka narciarska rozpala w maluchach pasję do aktywności sportowej, a jako przedszkole – zapewnia im profesjonalną opiekę z ramienia wykwalifikowanej kadry. Zapraszamy!

Atuty DIMBO:

 • szkolenie narciarskie od 3 roku życia
 • 2 wyciągi talerzykowe z trasą o długości 200m i 100m, sztucznie naśnieżany stok
 • bezpośrednia bliskość wyciągu ”Baba” i kompleksu narciarskiego Pilsko
 • świetne warunki szkoleniowe dla młodszych i starszych dzieci
 • bliskość natury, korzystne warunki śniegowe – do 5 m-cy w roku
 • ciepłe pomieszczenie dla dzieci
 • folklorystyczny, góralski klimat miejscowości

DIMBO czynne jest codziennie, aż do zakończenia sezonu (koniec marca)
Rezerwacje przyjmujemy drogą elektroniczną (ilość miejsc ograniczona) pilsko@dimbo.pl

Poprzedni
Następny
Przewiń do góry