Projekty UE

CTE SP. z o.o. realizuje projekt z Funduszy Unii Europejskich EFRR w ramach RPO WSL

Tytuł Projektu:

Wsparcie przedsiębiorstwa poprzez przeprowadzenie inwestycji prowadzącej do utrzymania konkurencyjności, bezpieczeństwa sanitarnego oraz utrzymania miejsc pracy zagrożonych kryzysem zdrowia publicznego wywołanym przez COVID-19.

Cele Projektu:

Projekt dotyczy przeprowadzenia inwestycji polegającej na zakupie koniecznych i niezbędnych środków trwałych, nabyciu materiałów i robót budowlanych (drzwi wejściowych do pokoi w ośrodku, wymianie okien), zakupie i rozbudowie systemu systemu sygnalizacji w istniejącym segmencie B kompleksu hotelowego oraz kompleksowej modernizacji wyposażenie kuchni w ośrodku, która od samego początku nie była nigdy modernizowana -w ośrodku Pilsko w Korbielowie. Zasadniczym celem projektu jest przeprowadzenie inwestycji w rzeczowe aktywa trwałe w celu utrzymania wzrostu konkurencyjności przedsiębiorstwa oraz rozszerzenia pakietu świadczonych obecnie świadczonych usług o specjalistyczną usługę ozonowania pomieszczeń w celu wyeliminowania rozprzestrzeniania się koronawirusa ludzkiego typu COVID-19 (SARS-CoV-2) a tym samym uzyskania bezpieczeństwa sanitarnego.

Planowane efekty:

  • Przeprowadzenie inwestycji w nowe środki trwałe,
  • Przeprowadzenie modernizacji obiektu w ośrodku,
  • Wprowadzenie nowej usługi ozonowania – rozszerzenie oferty usługowej.
  • Z uwagi na COVID -19 efektem projektu będzie zwiększenie bezpieczeństwa Klientów z uwagi na obostrzenia oraz trwającą pandemię poprzez cykliczne ozonowanie pomieszczeń wspólnych jak i wszystkich pokoi w obiekcie.

Wartość projektu:

859 483,70 zł

Wkład z Funduszy Europejskich:

593 951,47 zł

Numer Umowy:

UDA-RPSL.03.02.00-24-03E0/20-00

TYTUŁ PROJEKTU: Wsparcie przedsiębiorstwa poprzez przeprowadzenie inwestycji prowadzącej do utrzymania konkurencyjności, bezpieczeństwa sanitarnego oraz utrzymania miejsc pracy zagrożonych kryzysem zdrowia publicznego wywołanym przez COVID-19

DZIAŁANIE: 
Oś priorytetowa 3. Konkurencyjność MŚP
Działanie 2. Innowacje w MŚP

NR UMOWY :
UDA-RPSL.03.02.00-24-03E0/20-00

NR NABORU: 
RPSL.03.02.00-IP.01-24-026/20

CEL PROJEKTU:
Zasadniczym celem projektu jest przeprowadzenie inwestycji w rzeczowe aktywa trwałe w celu utrzymania wzrostu konkurencyjności przedsiębiorstwa oraz rozszerzenia pakietu świadczonych obecnie świadczonych usług o specjalistyczną usługę ozonowania pomieszczeń w celu wyeliminowania rozprzestrzeniania się koronawirusa ludzkiego typu COVID-19 (SARS-CoV-2) a tym samym uzyskania bezpieczeństwa sanitarnego.

CAŁKOWITY KOSZT REALIZACJI PROJEKTU:
698 767,24 zł

DOFINANSOWANIE:
593 951,47 zł

Przewiń do góry