Projekty UE

TYTUŁ PROJEKTU: Wsparcie przedsiębiorstwa poprzez przeprowadzenie inwestycji prowadzącej do utrzymania konkurencyjności, bezpieczeństwa sanitarnego oraz utrzymania miejsc pracy zagrożonych kryzysem zdrowia publicznego wywołanym przez COVID-19

DZIAŁANIE: 
Oś priorytetowa 3. Konkurencyjność MŚP
Działanie 2. Innowacje w MŚP

NR UMOWY :
UDA-RPSL.03.02.00-24-03E0/20-00

NR NABORU: 
RPSL.03.02.00-IP.01-24-026/20

CEL PROJEKTU:
Zasadniczym celem projektu jest przeprowadzenie inwestycji w rzeczowe aktywa trwałe w celu utrzymania wzrostu konkurencyjności przedsiębiorstwa oraz rozszerzenia pakietu świadczonych obecnie świadczonych usług o specjalistyczną usługę ozonowania pomieszczeń w celu wyeliminowania rozprzestrzeniania się koronawirusa ludzkiego typu COVID-19 (SARS-CoV-2) a tym samym uzyskania bezpieczeństwa sanitarnego.

CAŁKOWITY KOSZT REALIZACJI PROJEKTU:
698 767,24 zł

DOFINANSOWANIE:
593 951,47 zł

Przewiń do góry