Pokoje

Budynek “A”

18 pokoi 2 osobowych

wyposażonych komfortowe łóżka, TV cyfrową, bezpłatny dostęp do internetu oraz łazienkę z kabiną prysznicową.

Budynek “B”

29 pokoi 2 osobowych

wyposażonych wygodne łóżka, TV cyfrową, bezpłatny dostęp do internetu oraz łazienkę z kabiną prysznicową.

Oferty

Regulamin płatności przy rezerwacjach
 1. Regulamin określa zasady płatności dokonywane w związku z rezerwacjami w Ośrodku Pilsko-JONTEK Korbielów. Rezerwacji można dokonać wypełniając formularz na stronie internetowej www.pilsko.org , mailem lub telefonicznie. Dokonując rezerwacji Gość wyraża zgodę na przetwarzanie jego danych osobowych tylko i wyłącznie w celach marketingowych zgodnie z ustawą z dnia 29.08.1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. Nr 101 z 2002 r. poz. 926 z późniejszymi zmianami.)
 2. Dokonanie rezerwacji i wpłaty zadatku przez Gościa oznacza, iż akceptuje on przedmiotowy regulamin i wyraża zgodę na warunki w nim zawarte. Osoba dokonująca rezerwacji przed wysłaniem formularza rezerwacji znajdującego się na stronie www.pilsko.org , zapytania mailem lub dokonania rezerwacji telefonicznej, zapoznaje się z Regulaminem Rezerwacji. Rezerwację dokonuje się na osobę, która będzie dokonywać płatności.
 3. Wstępna wysokość całkowitej należności za pobyt określona jest w ofercie.
 4. Wpłaty uiszczane będą na konto: 36 81 40 0009 0011 0770 2000 0010. Dokonując wpłaty prosimy o dokładne wpisanie szczegółów dotyczących rezerwacji (datę pobytu oraz nazwisko zamawiającego).
Pobyty indywidualne
 1. Gwarancją utrzymania rezerwacji jest wpłata 30% wartości zamówienia w ciągu 4 dni od dokonania rezerwacji. W przypadku braku wpłaty zadatku w wyznaczonym terminie, rezerwacja zostaje automatycznie anulowana.
 2. Pozostałą kwotę za pobyt ujętą w ofercie Gość reguluje w dniu przyjazdu, a dodatkowe zamówienia nieujęte w ofercie, a wynikające z pobytu Gościa, Gość reguluje w Recepcji Ośrodka Pilsko-JONTEK najpóźniej w dniu wyjazdu.
 3. Wykupienia vouchera wymaga wpłaty 100% wartości zamówienia.
 4. Wpłacony zadatek nie podlega zwrotowi. W przypadku wpłaty zadatku i anulowania rezerwacji: w czasie krótszym niż 4 dni przed planowanym przyjazdem Gościa oraz rezerwacji dokonanych na pobyt w następujących okresach: Sylwester, Boże Narodzenie, Święta Wielkanocne, Ośrodek zastrzega sobie prawo do zatrzymania wartości wpłaconego zadatku w terminie innym niż podany w pkt.4 a przed planowanym przyjazdem Gościa, istnieje możliwość przeniesienia rezerwacji i zadatku na inny termin, po wcześniejszym kontakcie z Recepcją Ośrodka Pilsko-Jontek.
 5. W przypadku nieprzybycia Gościa, rezerwacje wstępne i niegwarantowane ulegają automatycznemu anulowaniu po godzinie ustalonej jako godzina przybycia z Gościem.
 6. W przypadku nieprzybycia Gościa, rezerwacje wstępne i niegwarantowane ulegają automatycznemu anulowaniu o godzinie 12:00 dnia następnego, dokonany zadatek nie podlega zwrotowi.
 7. W przypadku odwołania rezerwacji przez Ośrodek, wpłacony zadatek jest zwracany w całości na konto osoby, która dokonała rezerwacji (zadatek nie jest zwracany w formie gotówkowej).
 8. Ośrodek nie bierze odpowiedzialności za zapytania o rezerwacje, które nie dotarły na jego adres.
 9. Ośrodek ma prawo odmówienia zameldowania osobie, która rażąco narusza jego Regulaminy.
 10. Potwierdzenie rezerwacji i następnie niewykorzystanie całości pobytu zgodnie z rezerwacją na skutek wcześniejszego opuszczenia Ośrodka (bez względu na przyczynę) obciąża Gościa w 100% wartości usługi noclegowej według pierwotnie zarezerwowanego i potwierdzonego terminu i okresu pobytu.
 11. Także niewykorzystanie całości pobytu przez Gościa na skutek późniejszego przyjazdu niż wynika to z rezerwacji nie skutkuje obniżeniem płatności za usługę.
Regulamin pobytu Gości
 1. Doba hotelowa rozpoczyna się o godz. 15.00, a kończy się o 11:00 następnego dnia.
 2. Ewentualne przedłużenie pobytu prosimy zgłaszać wcześniej w recepcji.
 3. Cisza nocna od godziny 22:00 do godziny 6:00.
 4. Należność za pobyt prosimy uregulować w dniu przyjazdu. a.) prosimy o zapoznanie się z regulaminem płatności na naszej stronie www.pilsko.org
 5. Śniadanie w formie bufetu w godzinach 8:00-10:00.
 6. Obiadokolacja podawana do stolika w godzinach 16:00-18:00.
 7. Goście mają bezpłatny dostęp do sieci Wi-Fi.
 8. W pokojach obowiązuje bezwzględny zakaz palenia.
 9. Zachowanie Gości i osób korzystających z usług Kompleksu Pilsko-Jontek nie powinno zakłócać spokoju pobytu innych Gości. Kompleks może odmówić dalszego świadczenia usług osobie, która naruszą tę zasadę.
 10. W trosce o komfort osobisty i bezpieczeństwo Państwa rzeczy wartościowych prosimy o ich zgłoszenie i ewentualny depozyt w recepcji.
 11. Gość jest materialnie odpowiedzialny za wszelkiego rodzaju uszkodzenia, zniszczenia lub utratę przedmiotów wyposażenia i urządzeń technicznych Kompleksu, powstałych z jego winy lub z winy odwiedzających.
 12. Prosimy o nie pozostawianie dzieci bez nadzoru. Szczególną ostrożność prosimy zachować w saunie i na basenie.
 13. Zabronione jest chodzenie w butach narciarskich po obiekcie oraz wnoszenie sprzętu narciarskiego, rowerów itp. należy pozostawić je w miejscu do tego przeznaczonym.
 14. Gość ma prawo za dodatkową opłatą zamieszkać w części „B” Kompleksu ze zwierzęciem, za wyjątkiem zwierząt mogących stworzyć zagrożenie dla życia lub zdrowia ludzkiego. a.) zakazane jest wprowadzanie zwierząt na teren sali konsumpcyjnej lub basenu. W czasie poruszania się Gościa po terenie Kompleksu ze zwierzęciem, powinno być ono prowadzone na smyczy a w przypadku psa w kagańcu. b.) Gość ponosi pełną odpowiedzialność materialną za wszelkiego rodzaju uszkodzenia lub zniszczenia poczynione przez zwierzę.
 15. W przypadku zastrzeżeń dotyczących jakości usług prosimy o zgłoszenie ich w recepcji, co umożliwi obsłudze Kompleksu niezwłoczną reakcję.
 16. Kompleks ma obowiązek zapewnić: a.) profesjonalną i uprzejmą obsługę b.) sprzątanie pokoju i wykonywanie napraw urządzeń podczas nieobecności Gościa, a w obecności gdy wyrazi takie życzenie c.) warunki spokojnego i bezpiecznego pobytu oraz zachowanie tajemnicy informacji o Gościu.
 17. Przedmioty pozostawione w pokojach będą odesłane na adres Gościa na koszt odbiorcy. W przypadku braku informacji przechowywane będą przez okres 2 tygodni, następnie zostaną zlikwidowane.

Kompleks Pilsko-Jontek

ul. Sitki 8, 34-335 Korbielów

+48 33 483 20 27

recepcja@pilsko.org

Kompleks Pilsko-Jontek

ul. Sitki 8
34-335 Korbielów

recepcja@pilsko.org
+48 33 483 20 27