Nasze działania w związku z pandemią COVID-19
na podstawie wytycznych Ministerstwa Rozwoju z dn. 28.04.2020r.

Drodzy Goście,
Wasze zdrowie i bezpieczeństwo są dla nas najważniejsze. Chcemy, abyście odwiedzając nasz obiekt mieli pewność, iż dołożymy wszelkich starań, by zachować wysoki poziom usług przy jednoczesnej dbałości o bezpieczeństwo.

 1. Wprowadzenie ograniczenia liczby osób przebywających jednocześnie w budynku.
 2. Wprowadzenie ograniczenia liczby osób oczekujących w kolejce do recepcji. Zachowanie odpowiedniej odległości pomiędzy Gośćmi w kolejce.
 3. Ograniczenie do minimum czasu przebywania Gościa przy recepcji.
 4. Zapewnienie płynu do dezynfekcji rąk dla Gości w recepcji a także przy wejściu do sali konferencyjnej, toalet, restauracji / baru itp.
 5. Bezwzględny zakaz przebywania w pokoju hotelowym osób nie będących Gośćmi Kompleksu.
 6. Możliwość zakupu maseczek ochronnych w recepcji.
 7. Wprowadzenie odpowiednich, bezpiecznych odległości między stolikami / krzesłami w restauracji Kompleksu.
 8. Każdorazowa dezynfekcja stołów, krzeseł, tac, wyparzanie sztućców, po każdym Gościu.
 9. Możliwość wcześniejszej rezerwacji lub indywidualne ustalanie godzin obsługi poszczególnych Gości.
 10. Tymczasowe wyłączenie z użytkowania pomieszczeń wspólnych takich jak: kącik malucha, basen.
 11. Systematyczna dezynfekcja powierzchni dotykowych drzwi, klamek, powierzchni lady recepcyjnej, poręczy, terminali, kart pokojowych, włączników światła, itp.
 12. Bieżąca dezynfekcja ogólnodostępnych toalet.
 13. Sprzątanie pokoi jedynie na życzenie klienta.
 14. Wynajęcie pokoju odbywać się będzie po uprzedniej dezynfekcji wszystkich powierzchni dotykowych, sprzętu, łazienki oraz gruntownym wywietrzeniu.
 15. Bezwzględne przestrzeganie przez pracowników pracy w maseczkach/przyłbicach rękawiczkach, czepkach, odzieży ochronnej, częste dezynfekowanie urządzeń, mycie rąk, itp. przez wszystkich pracowników znajdujących się w przestrzeni, w której może nastąpić kontakt z Gośćmi.
 16. Szkolenia pracowników z zachowania szczególnych środków bezpieczeństwa. Prowadzenie kampanii informacyjnej dla personelu dotyczącej zachowania szczególnych środków ostrożności wg zaleceń GIS i WHO.
 17. Mierzenie temperatury przy przyjściu każdego pracownika do pracy, w przypadku stanu podgorączkowego i objawów chorobowych oddelegowanie pracownika do domu.
 18. Zapewnienie płynu do dezynfekcji rąk dla pracowników – łatwo dostępny i widoczny dozownik na zapleczu i w szatniach.
 19. Wprowadzenie dodatkowej dezynfekcji przestrzeni wspólnych pracowników – szatni, kuchni, pomieszczeń socjalnych oraz magazynów.
 20. Przebywanie w pomieszczeniach, tam gdzie jest to możliwe do 2 osób i/ lub zachowanie bezpiecznej odległości.
 21. Prowadzenie kampanii informacyjnej dla Gości Kompleksu dotyczącej zachowania szczególnych środków ostrożności.
 22. Stosowanie zaleceń wg GIS i WHO, które będą zaleceniami odgórnymi. Jeśli potrzebujesz pomocy, lub masz jakiekolwiek pytania odnośnie środków ostrożności, skontaktuj się z nami pod numerem telefonu: 604 144 823 lub mailowo pod adresem:
  recepcja@pilsko.org
Przewiń do góry