Ośrodek Pilsko-Jontek Korbielów


  Zobacz także :

www.istebna.org

meridian.istebna.org
    

    

Dlaczego musisz Nas odwiedzić ?

 

Kompleks Pilsko-Jontek. Z serca Beskidu Żywieckiego, Doliny potoku Szczyrbok zaprasza Państwa na wspaniały wypoczynek do malowniczego Korbielowa. Miejsca pełnego soczystej zieleni i górskiego mikroklimatu.

Różnorodność pieszych, narciarskich i rowerowych szlaków umożliwia efektywne zaplanowanie wypoczynku w każdym sezonie. Nasz Obiekt wyróżnia kompleksowo przygotowana oferta, a także profesjonalna kadra, która w elastyczny sposób sprosta Państwa oczekiwaniom.

Do dyspozycji naszych Gości oddajemy całoroczny basen, strefę relaksu, saunę suchą, zadaszoną wiatę grillową, skutery śnieżne oraz wiele innych plenerowych i hotelowych atrakcji. Restauracja naszego obiektu stworzona z myślą o smakoszach kuchni regionalnej i europejskiej sprosta oczekiwaniom najbardziej wymagających Gości.

Zapraszamy także do naszego drugiego, równie pięknego Kompleksu Zagroń w Istebnej, gdzie czekają Państwa niezapomniane chwile relaksu w Centrum Zdrowia i Energii ,,Meridian".

Aktualności
2014-06-13

ZAPRASZAMY   !!!!

KOLEJ POLANA STRUGI - HALA SZCZAWINA  WZNAWIA DZIAŁAŁNOŚĆ

W DNIACH  19.06.2014 DO 22.06.2014   od godz. 9.00 do 15.30 ( ostatni zjazd)

ORAZ W KAŻDY WEEKEND  DO KOŃCA WAKACJI

2014-04-30

 

Gdańsk, dnia 29 kwietnia 2014 r.

 

Stanowisko Spółki CTE Sp. z o.o. w Istebnej wobec

informacji Stowarzyszenia Pracownia na Rzecz Wszystkich Istot opublikowanych w dniu 24 kwietnia 2014 r. na stronie www.pracownia.org.pl

W świetle Stowarzyszenia Pracownia na Rzecz Wszystkich Istot w Bystrej publikacji z dnia 24 kwietnia 2014 r. umieszczonej na stronie internetowej www.pracownia.org.pl, pt.: „Pilsko: pasmo sukcesów w obronie dzikiej przyrody”, spółka CTE Sp. z o.o. w Istebnej jako główny inwestor inwestycji na Pilsku uznała za konieczne ustosunkowanie się twierdzeń Stowarzyszenia. Działając w imieniu inwestora, niniejszym pragnę wyjaśnić kilka aspektów prawnych i faktycznych które zostały, w ocenie inwestora, pominięta we wspomnianej publikacji.

 

Na wstępie wyjaśnień należy przypomnieć, że Ośrodek Wypoczynkowy Pilsko – Jontek Korbielów w lata ’80 poprzedniego wieku stanowił własność Gliwickiej Agencji Turystyczne S.A – spółki z udziałem Skarbu Państwa. Następnie zgodnie założeniami Ministerstwa Skarbu w ramach restrukturyzacji Spółki Ośrodek miał zostać sprzedany prywatnemu inwestorowi, który zapewniłby modernizację Ośrodka i jego dalszy rozwój. Konsekwencję powyższych działań było kupno w połowie 2012 r. Ośrodka przez Spółkę CTE Sp. z .o.o. w Istebnej.

 

Od samego początku Spółka starała się realizować założenia Ministerstwa Skarbu polegające na modernizacji samego ośrodka wypoczynkowego Jontek, jak również modernizacji istniejących wyciągów narciarskich. Prowadzone dotychczas inwestycje wynikają w dużej mierze z uwarunkowań historycznych masywu Pilsku, są zgodne z założeniami miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego, są prowadzone w oparciu o ostateczne decyzje administracyjne, zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa.

W związku z tym ustosunkowując się do twierdzeń Stowarzyszenia, należy z całą mocą podkreślić, że wspomniane w publikacji dwa ostatnie wyroki Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Gliwicach nie oznaczają definitywnego zakończenia prowadzonych inwestycji. Sąd nie stwierdził bezprawności inwestycji samej w sobie. Wskazane wyroki oznaczają tyle, że sprawy będące przedmiotem rozstrzygnięcie, powrócą do właściwych organów administracji publicznej, w celu ich ponownego rozpatrzenia.

 

Powoływane wyroki Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Gliwicach dotyczą następujących spraw:

1. wyrok z 11 lutego 2014 r. uchylił decyzję organu I i II instancji w przedmiocie braku potrzeby przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko przedsięwzięcia polegającego na przebudowie istniejącego dotychczas wyciągu orczykowego nr 1 na kolej linową – krzesełkową. Z uzasadnienia do tego wyroku wynika, że Sąd uznał za konieczne ponowne przeprowadzenie postępowania w przedmiocie wydania decyzji środowiskowej, w ramach której organy administracji publicznej zobowiązane będą do poczynienia samodzielnych ustaleń i rozważań odnośnie zakresu oddziaływania planowanej inwestycji na środowisko. W ocenie Sądu nie wszystkie istotne aspekty sprawy zostały w należy sposób wyjaśnione w toku postępowań administracyjnych przed organami I i II instancji. Ponadto należy zwrócić uwagę, że Sąd w wyroku nie przesądził o konieczności sporządzania raportu oddziaływania na środowisko. Kwestia ta pozostaje nadal otwarta i będzie badana ponownie przez właściwe organy administracji publicznej.

2. wyrok z dnia 16 kwietnia 2014 r. natomiast uchylił decyzję Samorządowe Kolegium Odwoławczego w Bielsku – Białej określającą środowiskowe uwarunkowania dla przedsięwzięcia pt.: „Budowa kolei linowej – krzesełkowej w masywie Pilska w Korbielowie gmina Jeleśnia w miejscu istniejących wyciągów narciarskich (oznaczonych nr V i VI) oraz niwelacji Hali Szczawin. Aby przybliżyć szczegółowe motywy rozstrzygnięcia Sądu należy poczekać na pisemne uzasadnienie wyroku.

 

Stowarzyszenie wskazało również, że złożyło wniosek o stwierdzenie nieważności decyzji zatwierdzającej projekt budowlany i udzielającej pozwolenia na przebudowę wyciągu orczykowego nr 1 na kolej linową. Należy jednak wskazać, że rozpatrując rzeczony wniosek, decyzją z dnia 10 marca 2014 r. Wojewoda Śląski nie stwierdził nieważności decyzji w zakresie zatwierdzenia projektu i pozwolenia na przebudowę. Uznał, że projekt budowlany jest zgodny z miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego, jest kompletny, inwestor uzyskał wymagane przepisami prawa budowlanego pozwolenia i uzgodnienia. W ocenie Wojewody Śląskiego nie istnieją żadne przesłanki uzasadniające stwierdzenie nieważności tej decyzji.

 

Zgodnie z treścią art. 3 pkt. 50 ustawy Prawo ochrony środowiska przez zrównoważony rozwój rozumie się taki rozwój społeczno-gospodarczy, w którym następuje proces integrowania działań politycznych, gospodarczych i społecznych, z zachowaniem równowagi przyrodniczej oraz trwałości podstawowych procesów przyrodniczych, w celu zagwarantowania możliwości zaspokajania podstawowych potrzeb poszczególnych społeczności lub obywateli zarówno współczesnego pokolenia, jak i przyszłych pokoleń.

W wyroku z dnia 23 czerwca 2009 r., IV SA/Wa 1269/08 Wojewódzki Sąd Administracyjny w Warszawie wskazał, że „w polskim systemie prawnym nie ustanowiono zasady prymatu ochrony środowiska nad innymi względami. Ramy uwzględnienia kwestii ochrony środowiska wyznacza zasada zrównoważonego rozwoju (art. 5 Konstytucji RP). W myśl tej zasady organ administracji orzekający w sprawie powinien mieć na uwadze także uwarunkowania związane z rozwojem społeczno – gospodarczym.”

Katarzyna Ludwichowska - Radca prawny

___________________________________________________________________________

Kancelaria Prawnicza Koprowski Gąsior Gierzyńska & Partnerzy sc

80-840 Gdańsk ul. Świętojańska 47/48, tel./fax 0048 58 301 23 31

Filia w Wejherowie: 84-200 Wejherowo ul. Sobieskiego 227/lok.28 (III p.), tel/fax 0048 58 673 26 15

e-mail: biuro@kancelaria-kgg.pl www.kancelaria-kgg.plPilsko-Jontek Korbielów
34-335 Krzyżowa
ul.Sitki 8
tel. 33 483-20-27
Newsletter
Jeżeli chcieliby Państwo regularnie otrzymywać informacje o ofertach i promocjach w naszym hotelu prosimy o podanie adresu mailowego.
    


Meridian Basen "Strefa relaksu" Białe Szaleństwo Kompleks Kuchnia Biznes Oferty Specjalne Kontakt


  Informacja o polityce cookies
   
Wszystkie prawa zastrzeżone pilsko.org © 2012
Projekt, wykonanie - Marek Landowski www.marlan.pl