Regulamin

Regulamin płatności przy rezerwacjach

1. Regulamin określa zasady płatności dokonywane w związku z rezerwacjami w Ośrodku Pilsko-JONTEK Korbielów. Rezerwacji można dokonać wypełniając formularz na stronie internetowej www.pilsko.org , mailem lub telefonicznie. Dokonując rezerwacji Gość wyraża zgodę na przetwarzanie jego danych osobowych tylko i wyłącznie w celach marketingowych zgodnie z ustawą z dnia 29.08.1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. Nr 101 z 2002 r. poz. 926 z późniejszymi zmianami.)

2. Dokonanie rezerwacji i wpłaty zadatku przez Gościa oznacza, iż akceptuje on przedmiotowy regulamin i wyraża zgodę na warunki w nim zawarte. Osoba dokonująca rezerwacji przed wysłaniem formularza rezerwacji znajdującego się na stronie www.pilsko.org , zapytania mailem lub dokonania rezerwacji telefonicznej, zapoznaje się z Regulaminem Rezerwacji. Rezerwację dokonuje się na osobę, która będzie dokonywać płatności.

3. Wstępna wysokość całkowitej należności za pobyt określona jest w ofercie.

4. Wpłaty uiszczane będą na konto: 36 81 40 0009 0011 0770 2000 0010. Dokonując wpłaty prosimy o dokładne wpisanie szczegółów dotyczących rezerwacji (datę pobytu oraz nazwisko zamawiającego).

Pobyty indywidualne

Gwarancją utrzymania rezerwacji jest wpłata 30% wartości zamówienia w ciągu 4 dni od dokonania rezerwacji. W przypadku braku wpłaty zadatku w wyznaczonym terminie, rezerwacja zostaje automatycznie anulowana.

1. Pozostałą kwotę za pobyt ujętą w ofercie Gość reguluje w dniu przyjazdu, a dodatkowe zamówienia nieujęte w ofercie, a wynikające z pobytu Gościa, Gość reguluje w Recepcji Ośrodka Pilsko-JONTEK najpóźniej w dniu wyjazdu.

2. Wykupienia vouchera wymaga wpłaty 100% wartości zamówienia.

3. Wpłacony zadatek nie podlega zwrotowi. W przypadku wpłaty zadatku i anulowania rezerwacji: w czasie krótszym niż 4 dni przed planowanym przyjazdem Gościa oraz rezerwacji dokonanych na pobyt w następujących okresach: Sylwester, Boże Narodzenie, Święta Wielkanocne, Ośrodek zastrzega sobie prawo do zatrzymania wartości wpłaconego zadatku w terminie innym niż podany w pkt.4 a przed planowanym przyjazdem Gościa, istnieje możliwość przeniesienia rezerwacji i zadatku na inny termin, po wcześniejszym kontakcie z Recepcją Ośrodka Pilsko-Jontek.

4. W przypadku nieprzybycia Gościa, rezerwacje wstępne i niegwarantowane ulegają automatycznemu anulowaniu po godzinie ustalonej jako godzina przybycia z Gościem.

5. W przypadku nieprzybycia Gościa, rezerwacje wstępne i niegwarantowane ulegają automatycznemu anulowaniu o godzinie 12:00 dnia następnego, dokonany zadatek nie podlega zwrotowi.

6. W przypadku odwołania rezerwacji przez Ośrodek, wpłacony zadatek jest zwracany w całości na konto osoby, która dokonała rezerwacji (zadatek nie jest zwracany w formie gotówkowej).

7. Ośrodek nie bierze odpowiedzialności za zapytania o rezerwacje, które nie dotarły na jego adres.

8. Ośrodek ma prawo odmówienia zameldowania osobie, która rażąco narusza jego Regulaminy.

9. Potwierdzenie rezerwacji i następnie niewykorzystanie całości pobytu zgodnie z rezerwacją na skutek wcześniejszego opuszczenia Ośrodka (bez względu na przyczynę) obciąża Gościa w 100% wartości usługi noclegowej według pierwotnie zarezerwowanego i potwierdzonego terminu i okresu pobytu.

10. Także niewykorzystanie całości pobytu przez Gościa na skutek późniejszego przyjazdu niż wynika to z rezerwacji nie skutkuje obniżeniem płatności za usługę.