Dostępne trasy styczeń 2016

V -Pilsko- Hala Miziowa
VI Kopiec-Hala Miziowa
V-Hala Miziowa - Hala Szczawiny częciowo
Hala Miziowa - Szczawiny warunki bardzo trudne trasa częściowo czynna istnieje możliwość tylko zjazdu
do Hali Szczawiny i Zjazd Koleją do Polana Strugi
Trasa nr 6 Hala Miziwa-Buczyka Zamknięta
Hala Szczawiny-Polana Strugi (trasa V) ZAMKNiĘTA
Zjazjd Kolej 4 zł.